🔥Tin Thời Sự Nóng Nhất Ngày Nay 09/4 | Tin An Ninh Việt Nam Mới Nhất 24h Hôm Nay

Nguồn: https://hotellaitau.com/

One Reply to “🔥Tin Thời Sự Nóng Nhất Ngày Nay 09/4 | Tin An Ninh Việt Nam Mới Nhất 24h Hôm Nay”

  1. Thật là thối nát không tôn trọng pháp luật không tôn trọng hiến pháp thế mà còn làm việc trong cơ quan nhà nước chỉ là phạm dân Hải nước ăn bám Đảng không tống cổ về để làm gì nhà nước đâu phải hết người mà phải làm bài toán đúng phải tính vơ bèo và tép thật là thối nát không tôn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.