– Gia Linh tích cực học bài Online và tích cực tự học Ofline. Gia Linh rất tích cực trong học tập khi học online Gia Linh tích cực xung phong phát biểu xây dựng bài và khi kết thúc buổi học Gia Linh có kế hoạch tự học tích cực tự giác trong học tập không phải để thầy cô giáo bố mẹ nhắc nhở

Nguồn: https://hotellaitau.com/

8 Replies to “Gia Linh tích cực học bài Online và tích cực tự học Ofline”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *