Giáo án Lớp 2 cập nhật Theo giao trinh moi nhat cua BGD tại TINY EDUgiảng giúp học sinh:+ Biết tìm một thừa số bằng cách lấy tích chia cho thừa số kia.+ Biết tìm thừa số x trong các bài toán tìm thừa số x chưa biết trong phép nhân.
+ Biết giải bài toán có một phép tính chia.

Nguồn: https://hotellaitau.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *