4 Replies to “Hướng dẫn sử dụng app SupOnlinetest | Hỗ trợ thu bài online và chấm trắc nghiệm bằng QRcode”

  1. thưa thầy hôm trước em có xem bài Pt Bernouli ấy ạ thì em có chứt thắc mắc mong thầy giải đáp. Là khi y mũ anpha= 1/y ( tức anpa=-1 ấy ạ) thì lúc này mình không thể xét y=0 đúng không ạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *