8 Replies to “[Live Stream] Naraka: Bladepoint – Mình Sắp "Bờ Rồ" Thiên Hải Rồi Nha 😁 [24/03/2022]”

  1. thanh nộ vàng của cây côn là long hổ đấu á a nếu a dính long hổ đấu xát định ngủm vì đòn đó nó lấy nguyên cái giáp vàng :)))))

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *