One Reply to “TẠO PADLET CHO HỌC SINH NỘP BÀI ONLINE CỰC DỄ”

  1. Thầy ơi. Nếu gửi publish như thế này thì các bạn khác có thể vào xem bài làm của bạn đã làm rồi không ạ? Em sợ có vài bạn sẽ copy bài làm của các bạn khá giỏi ấy ạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *