5 Replies to “Thời Sự Thế Giới Phần 4 (9-14-20) với Thảo Yên và Hoàng Trọng Thụy”

  1. Nhung thang ba que chua bi chet a cau chua Gesu cho cha chu ba que nhiem covid chet het de cha chu co vang len thien dang doan tu voi chua Amen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.