♠♥♣♦ Triton Poker Super High Roller Series 2018

EVENT: No Limit Hold’em Cash Game – Ep. #4

BUY-IN: ₩ 1,000,000,000 (≈$1,000,000) for 1,000,000,000 chips – unlimited re-entry

CHIPS: Red = ₩ 1M (≈$1,000) Yellow= ₩ 10M (≈$10,000) Blue = ₩ 100M (≈$100,000)

📌 Location: Landing Casino – Jeju, South Korea

👉 Watch the playlist:

🔽 Visit for updates of our poker events and tournaments.

🔽 Follow us

Please share, comment and subscribe for more #Poker #TritonPoker #CashGame videos!

Nguồn: https://hotellaitau.com/

36 Replies to “Triton Poker Super High Roller Jeju 2018 Cash Game – Episode 4”

  1. 🔱 Official #TritonPoker Limited Edition Playing Cards Set.

    🔥 Join Our Free Triton Membership Program to Enjoy an Extra 10% Off 🔥

    🛒 https://click.triton-series.com/TritonPlayingCards

  2. It's very different watching this now, after I realized that cellphone-looking devices and marked cards was used to read what cards was to come. Biggest cheating-scandal in pokerhistory.

  3. phải nói cho đúng là chính phủ có cứu trợ ở mức cầm hơi nhưng đã như vậy xuống đến phường xã người dân thuê trọ ở đó đã mấy năm nhưng chỉ cần sổ tạm trú hết hạn là mỗi người mất việc chỉ được phát 5 trăm ngàn đồng nhưng khi kí nhận thì không ghi số tiền thì không hiểu chúng nó sẽ điền vào bao nhiêu , số ghi chênh lệch đó không nói thì mọi người cũng biết là vào túi ai , còn những người sổ tạm trú còn hạn thì được phát 1,5 triệu hỏi mọi người với 5 trăm ngàn đồng trong mấy tháng trời thì ăn cháo có đủ không , bảo sao người ta không bỏ về quê

  4. Sham Gween Wood needs to learn how to pronounce his R’s L’s and W’s before he criticizes other players. He sounds like an idiot when he speaks.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *